Culture Activities

MUSIC

Koor
Acapella-sanggroep
UNISA Musiek eksamens

WOORDKUNS

Eisteddfod
Individuele Toneelspelkompetisie
Toneel

z

SPEECH

Debating and orators
Redenaars

l

WRITING

Re Vera (school newspaper)

SPIRITUAL

Extreme 45

DANCE

HipHop extra-murally
Artscape Dance Showcases

COMMUNITY

First Aid / Noodhulp
Interact
teens@com
Landsdiens