Ons Beheerliggaam

Skoolhoof : Jannie Muller

Ouers : Manuel Kruger (Voorsitter), Mariaan van Zyl-Hahn (Ondervoorsitter), Vanessa Nel (Tesourier), Elizabeth Ackerman (Sekretaresse), Frederik Basson, Jaco Neethling

Opvoeders : Roland Beck, Gerrit van Deventer

Nie-Opvoeder : Nicolette Hesse

Leerders : Camila Nkhama, Lianca Malan

Gekoöpteer : Johan Benadie, Waldo Smit